FORM ELEMANLARI KULLANIMI

Formlar ziyaretcilerin veri girişi yapmalarına imkan sağlamak amacıyla kullanılır. Form elemlarını işlevsel kullanmak için en az bir tane web programlama dili bilmemiz gerekir örnegin; asp, aspx, php gibi

<form action=verigonder.asp method=post name=form1 target=_blank>

ACTION=url
METHOD=get-post
TARGET=Hedef Pençere
Name= Değişken


"Method", kullanıcının girdiği bilgileri ne şekilde alacağımızı belirler. İki seçeneği vardır, “Get” ve “Post”.

POST

1-)Yavaş
2-) Güvenli
3-) http header’ı kullanır.
4-) Sınırsız bilgi gönderir

GET

1-) Hızlı
2-) Güvensiz
3-) Browser’in adres satırını kullanır.
4-) Max 2048 karekter gönderebilir

action=verigonder.asp" alınan girdileri işleyecek programın url adresi yazılır. Eğer bir ACTION parametresi girilmez ise hedef adres belgenin kendisi olur.

Dikkat edilirse verigonder.asp sayfası uzantısından da anlışılacagı gibi htm sayfa degil asp ile hazırlanmış bir sayfadır, bizim htm sayfada hazırladıgımız forma girilen bilgileri alıp işleyecek şekilde yazılmış olacaktır.

Name : forma ve form elemanlarına bir ad verir. (Değişken ismi)

TARGET=window , Açılacak pencerenin özelliğini belirtir

FORM ELEMANLARI

1.<input>
<form>
<input type="" name="" value="" size="">
</form>
Type = Form öğesinin tipini belirler. Kullanmak mecbur. Default olarak metin veri tipi “text” kullanılır.

CHECKBOX: Boolean (İkili) değerler için ya da aynı anda birdan fazla değer alacak veriler için kullanılır. Her seçilen checkbox gönderilen veri içinde isim/değer ikilisi yaratır. Default değer "on" olarak kabul edilir.

HIDDEN: Kullanıcıya göstermeden içindeki değeri form ile beraber göderilen alan yaratır. Client/server alış-verişi içinde özel bilgiler göndermek için kullanılır.


PASSWORD: Aynı TEXT parametesi gibidir. Farklılık veriler girilirken görüntülenmez.

RADIO: Alternetifler arasından bir değer kabuş edilebilmesi için kullanılır. Grup içindeki bütün radio düğmelerine aynı isim verilmelidir. Yalnız seçilen düğme isim/veri ikilisi yaratır. Bir VALUE parametresine gerek duyarlar.

RESET: Form içindeki alanları daha önceden belirlenen değerlerine döndürmek için kullanılan bir düğmedir. VALUE parametresi düğmenin etiketini belirler.

SUBMIT: Basıldığında form içindeki verileri gönderen düğmedir. VALUE parametresi düğmenin etiketini belirler.

TEXT: SIZE ve MAXLENGHT parametreleri ile beraber tek satırlık veri girişlerinde kullanılır.

FILE: Form verileri ile beraber dosya göndermeyi olanaklı kılar.


name= Form ögesine bir ad verir. Kullanmak mecbur.

value= Form ögesine değer verir. Kullanmak mecbur degil.

size= Form öğesinin karakter uzunluğunu belirler. Kullanmak mecbur degil.

Maxlength= Form ögesi metin kutusunun maximum uzunluğu belirler. Kullanmak mecbur degil.Varsayılanı sonuzdur. SIZE parametresinde belirtilen sayıdan fazla kelime girildiginde scrollbar aktif olacaktır.

ALIGN:Resmin dikey hizası. Yalnız, TYPE=IMAGE durumunda kullanılır. Alabileceği değerler, aynı <IMG> elemanındaki gibidir.

2.textarea (metin alanı) : birden fazla satırlık veri girişlerinde kullanılır.
Kullanımı; <textarea> </textarea>

<form>
iletiniz : <br>
<textarea name="isim" ROWS=”6” COLS=”35”>
Site Hakkındaki Görüşlerinizi Yazınız...</textarea>
</form>
iletiniz :

rows dikey olarak metin alanının büyüklüğünü belirtir.

cols ise yatay olarak metin alanının büyüklüğünü belirtir.

<textarea> </textarea> arasında kalan kısımda yazdıklarımız ise "value" elemanının yaptığı işi yapar.yazılması gerekli degildir.

3. Select (menü) : Kullanımı; <select> </select>

Forms - <SELECT> .... </SELECT>

Alternatifler içinden birinin seçileceği durumlarda kullanılır.

Option: Alternatifler tanımlanır.
name menümüze isim tanımlar.
size Görünecek liste elemanı sayısını belirler..
selected, Seçeneklerden birini aktif yapar.( Eğer hiç bir eleman işaretlenmemiş ise ilk eleman seçilir olarak gelir)
Value , İlgili alternatife değer verir.

SELECT elemanı genelde Pull-down ya da Pop-up menü olarak işlem görür.

<SELECT NAME="Seçenekler?">
<OPTION value=”1”> seçenek - 1
<OPTION selected value=”2”> seçenek - 2
<OPTION value=”3”> seçenek - 3
<OPTION value=”4”> seçenek - 4
<OPTION value=”5”> seçenek - 5
</SELECT>

MULTIPLE: Kullanıcıya birden fazla seçenek seçebilmesi için olanak kılar

<select name="menu" size="3" multiple>
<OPTION value=”1”> seçenek - 1
<OPTION selected value=”2”> seçenek - 2
<OPTION value=”3”> seçenek - 3
<OPTION value=”4”> seçenek - 4
<OPTION value=”5”> seçenek - 5 </select>
</form>

 

 

Firma Ekle Web Tasarım Web Tasarım Web Tasarım Web Tasarım Firma Rehberi biber hapı Zirve100 Site istatistikleri
Zirve100 Sayac
Firma Rehberi firmalar
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=