KAYAN YAZI

Kayan yazı görüntüsü elde edebilmek için kullanılacak olan belirteç çifti <marquee> ... </marquee> ‘dir.

<marquee> Parametreleri

<MARQUEE BEHAVIOR=tip BGCOLOR=renk DIRECTION=yön HEIGHT=n HSPACE=n LOOP=n SCROLLAMOUNT=n SCROLLDELAY=n VSPACE=n WIDTH=n>

BEHAVIOR=tip: Metnin ekranda nasıl hareket edeceğini belirten bu ek SCROLL, SLIDE, ALTERNATE değerlerinden birini alabilir. Ek kullanılmadığında SCROLL değeri varsayılan olarak kabul edilir ve yazı, sınırın bir köşesinden belirerek diğer köşeden kayarak kaybolur. SLIDE eki ise yazının bir köşeden başlayarak diğer köşede donmasını sağlar. Metnin iki köşe arasında gidip gelmesi ise ALTERNATE ekiyle gerçekleştirilebilir.

<marguee direction=right>Up, Down, Left, or Righ : Sağdan, yukarıdan ve aşağıdan başlayarak kayması sağlanır

<marquee behavior=alternate> : Yazılar kaydırılırken ekrandan kaybolmadan bir uçtan diğerine gider

HSPACE=n: Kayan yazının sınırlara ne oranda yaklaşacağını belirler. Bu ek özellikle arka plana bir renk verildiğinde daha da belirginleşir.

<marquee bgcolor=ff00ff> : Kayan yazıların arka plan rengini belirler.
<marquee height=10 width=250> : Yazının kayacağı alanın yüksekliği ve genişliği ayarlanabilir.

<marquee loop=3> : Yazının kaç kez kayacağı belirlenir. Daha sonra da yazı durur.

<marquee scrolldelay=1> : Kaydırma hızını ayarlar. yazının her bir hareketi arasında kaç milisaniye bekleyeceğini belirlerN değerine ' -1' veya ' INFINITE' verildiğinde hareket sınırsız olarak tekrarlanır. Tip olarak ' SLIDE' kullanıldığında bu işlem tek bir kez gerçekleşeceğinden LOOP ekini kullanmaya gerek yoktur.

<MARQUEE SCROLLAMOUNT=#> Kayan yazı </MARQUEE> …..# burada kayma hızını belirten bir sayıdır. Kayan yazının bir defada kaç piksel hareket edeceğini,

Örnek;


<html>
<title> Kayan Yazılar </title>
<body>
<marquee> <font color=red size=7 ALIGN=Center> Sola Doğru Kayıyor </font></marquee>
<marquee direction=right> Sağa Doğru Kayıyor </marquee>

<marquee direction=up> Yukarı Doğru Kayıyor </marquee>

<marquee direction=down> Aşağı Doğru Kayıyor </marquee>
</body>
</html>

///////////////////////////////////////

Görünümü Şu Şekilde olacaktır
Sola Doğru Kayıyor Sağa Doğru KayıyorYukarı Doğru Kayıyor

Aşağı Doğru Kayıyor

///////////////////////////////////////

Kayan Resim


Örnek;


<marquee>
<img src="kayan-resim.gif" width="120" height="82" alt="Kayan Resim">
</marquee>


Kayan REsimler

Firma Ekle Web Tasarım Web Tasarım Web Tasarım Web Tasarım Firma Rehberi biber hapı Zirve100 Site istatistikleri
Zirve100 Sayac
Firma Rehberi firmalar
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=